Niestandardowe sygnały i gniazda qt

By Publisher

Sygnały i sloty w Qt są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy oknem programu a kontrolką lub bezpośrednio pomiędzy kontrolkami. Sygnały i sloty można łączyć ręcznie wpisując odpowiedni kod, jednakże możliwe jest również zrobienie tego w trybie projektowania Desing. W tym celu utworzyć należy projekt z dwiema kontrolkami: Label - czyli zwykły statyczny tekst; Push button

Preprocesor, Meta-Object Compiler, służy do rozszerzenia języka C ++ o funkcje takie jak sygnały i gniazda. Przed krokiem kompilacji MOC analizuje pliki źródłowe napisane w języku C ++ z rozszerzeniem Qt i generuje z nich źródła zgodne ze standardem C ++. Tak więc sam framework i aplikacje / biblioteki, które go wykorzystują, mogą zostać skompilowane przez dowolny zgodny ze Qt Creator potrafi zaladować instniejące buildy (jeśli jakieś są). Jeśli wyświetli się tylko sam plik CMakeLists.txt, to znaczy że wystąpil jakis błąd. Wtedy otwórz zakładkę (na dole) "General Messages" i sprawdź co poszło nie tak. I jak coś pytaj dalej, może pomogę :-) Nie znam za dobrze cmake. SOLVED QObject::connect: No such slot myclass::start_load_game(); in ../mc2d Magnetowid często ma dwa gniazda SCART do podłączenia go do telewizora („w górę”, „główne” lub „1”) oraz do wejścia wideo z dekodera lub innego urządzenia („w dół”, „pomocnicze” lub „2”). Gdy są bezczynne lub wyłączone, magnetowidy zwykle przekazują sygnały z telewizora do dekodera przystawki STB i przesyłają przetworzony wynik z powrotem do telewizora W Qt za powiązanie zdarzeń i reakcji na zdarzenia odpowiadają mechanizmy o nazwach signal i slot. Są one implementacją wzorca projektowego Obserwator. Obserwowany, czyli element informujący o zdarzeniach, wysyła sygnały opisujące zdarzenie do zainteresowanych obserwatorów (którzy zdefiniowali funkcję obsługującą nadejście sygnału - slot). W celu powiązania zdarzenia Qt Creator is a free, open source IDE for all desktop platforms. From the Qt Creator's main screen select New Project > Import Project > Import Existing Project. …